Associat

Nom d'usuari
 
Clau
 
Confirmar Clau
 
Correu Electrònic
 
Nom complet*
DNI*
Direcció
Població
CP
Telèfon particular
Telèfon mòbil
Telèfon del treball
Lloc de treball
Any d'obtenció del títol
Compte corrent*
T'interessa col·laborar amb l'associació?*
En quines àrees d'interès?
Comentaris
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que les dades de caràcter personal facilitades per vostè s'inclouran en un fitxer de titularitat de ACCV, a fi de realitzar les actuacions necessàries per al correcte compliment del servei.

Vostè podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, en el seu cas, oposició, manant una sol·licitud per escrit, acompanyada de fotocòpia del seu D.N.I. dirigida a:

ACCV
C/ Martínez Cubells, 2-5-15
46002 València