Inscripciones

   Únicamente a través de este formulario.

Cuotas de inscripción

 

Categorías

Hasta

31/03/10

a partir

31/03/10

Socias de la ACCV y FAME

260 €

325 €

No Socias de la ACCV y FAME

325 €

370€

Matronas Residentes

200 €

200 €

Cena Clausuraº

60 € º

60 € º

                                                      º Inscritos en el Congreso
    Formas de pago

    Ingreso o transferencia bancaria: Viajes Halcón, S.A.

    Entidad: UNICAJA Nº de Cuenta: 2103-1069-55-0030000977
Nombre*
Apellidos*
Domicilio*
Localidad*
Código postal*
Provincia*
DNI*
Teléfono*
Correo electrónico*
Fax
Justificante de pago*
Añadir Archivo

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que les dades de caràcter personal facilitades per vostè s'inclouran en un fitxer de titularitat de ACCV, a fi de realitzar les actuacions necessàries per al correcte compliment del servei.

Vostè podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, en el seu cas, oposició, manant una sol·licitud per escrit, acompanyada de fotocòpia del seu D.N.I. dirigida a:

Associació de Comares de la Comunitat Valenciana
Apartado de correos nº 635
46002 Valencia

Associació de Comares de la Comunitat Valenciana - © 2021
Apartado de correos nº 635 - 46002 Valencia
Tel. 963 282 943 - Fax 963 859 733
[email protected]